Lourdesreizen 2021

Ja dat is de vraag…. kunnen we wel of kunnen we niet!!! We willen heel graag gaan dit jaar!!! En we denken u ook…

We beginnen maar eerst met het slechte nieuws: er zijn in het voorjaar geen reizen naar Lourdes. Dus we hopen dat de reizen in september wel door gaan.

Joke en Wilma, reisleidsters, diaken Philip Weijers en de medewerkers Carin, Carina, Hans, Jo en Marjolein hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ook chauffeur Wim staat al in de startblokken om weer naar Lourdes te gaan.

Onze concullega organisatie de VNB is door financiële problemen, waar corona ook debet aan is, gestopt met alle reizen, dus ook de Lourdesreizen. Heel jammer dat een organisatie die 137 jaar bestaan heeft geen mogelijkheid ziet om door te gaan. De verwachting is dat er veel groepen en pelgrims overstappen naar het Huis voor de Pelgrim.

Daarom zijn er, onder voorbehoud, 3 reizen toegevoegd naar Lourdes.

Bij ons rees de vraag…gaan we 1 of 2 reizen maken naar Lourdes op verschillende data. 1 met de bus en 1 met het vliegtuig. Of bundelen we de bus- en vliegreis op 1 datum.

Alles is nog onzeker. Daarom hebben we besloten dat u zich al kunt opgeven voor een busreis van 9 t/m 17 september of een vliegreis van 11 t/m 16 september.

U kunt dit alvast doorgeven aan Joke, maar u bent dan nog niet definitief ingeschreven, maar staat dan wel alvast op de voorranglijst.

De datum van de vliegreis van 11 t/m 16 september staat al vast, als de omstandigheden dit toe laten, maar heel misschien gaat de datum van de busreis veranderen naar een latere datum in september. Maar u raadt het, zeker is het nog niet en onder voorbehoud.

Zodra de brochure uitkomt gaan we ook weer informatiebijeenkomsten inplannen.

En we hopen u dan ook wat meer duidelijkheid te kunnen geven. We houden u op de hoogte.

4 min scaled

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Met Mariale groet,

Joke en Wilma

Schrijf u in om onze nieuwsbrief het Lourdesklokje ontvangen!