Indien U in Uw parochie, vereniging informatie wilt over onze reizen, dan kunt U dit aan ons doorgeven. Wij zijn dan gaarne bereid U informatiemateriaal toe te sturen en/of een informatiebijeenkomst te verzorgen. Wij doen dit door middel van een PowerPoint presentatie en een film.