Alle reizen worden onder de vlag van Huis voor de Pelgrim georganiseerd. (Stichting Organisatie Limburgse Bedevaart)
De medewerkers van de Lourdes-groep zijn allemaal vrijwilligers. Alle reizen worden begeleid door – indien mogelijk - een pastoraal begeleider. Wij geven voorlichting over onze reizen naar Lourdes door informatiebijeenkomsten te houden, redactionele stukjes in kranten te zetten ,brochures te versturen en folders en aanplakbiljetten te verspreiden.